IV Obornicka Wystawa Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych

page55-1026-thumb
Zapraszamy na IV Obornicka Wystawę Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych imprezę, która narodziła się w Osolinie.
Kolejna edycja: 24 marca 2012 r. (sobota) w godz. 14:00 – 17:00 w OOK Oborniki Śląskie.


Informacja od Organizatora:

Szanowni Państwo! Miłośnicy tradycji i dobrego smaku !
Pragniemy zaprosić Państwa do udziału w czwartej edycji wystawy stołów wielkanocnych. Wystawa ma na celu propagowanie i podtrzymywanie tradycji związanych ze świętami Wielkiej Nocy, upowszechnianie zwyczajów i przekazywanie ich z pokolenia na pokolenie. Koniec zimy i początek wiosny, a wraz z nią Wielkanoc kojarzy się wszystkim z odrodzeniem życia. Zwyczaje wielkanocne wyrażają radość z wyzwolenia ziemi z martwoty zimowej, z budzenia się z zimowego uśpienia sił przyrody.
Zaproszenie kierujemy do tych z Państwa, którzy czują potrzebę twórczego działania, czerpania radości z tworzenia i dzielenia się zwyczajami, symboliką i pomysłowością. Mamy nadzieję, że na Państwa stołach nie zabraknie symboli odradzającego się życia w postaci zielonej gałązki – palmy i jaj ,mazurka i lukrowanej baby oraz baranka.
Zapraszamy do tej twórczej zabawy, do działania wizualnego tworzonego z potraw i dekoracji. Wykorzystajcie swoją inwencję i zamiłowanie do tradycji, pamiętając, że Wasza głowa to przestrzeń pełna pomysłów, a pięknie nakryty stół to wielkie dzieło .

1. Organizatorzy wystawy:
Społeczne Stowarzyszenie Wiejskie „Okolice” Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Osolinie Obornicki Ośrodek Kultury w Obornikach Śląskich
2. Termin i miejsce wystawy:
24 marca 2012 r. (sobota) w godz. 14.00 – 17.00 Obornicki Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 26
3. Cele wystawy:
-  kultywowanie i podtrzymywanie tradycji wielkanocnych,
-  propagowanie zwyczajów regionalnych,
-  prezentowanie wytworów wielkanocnych i aranżacji stołów.
4. Uczestnicy wystawy:
Sołectwa Wiejskie organizacje społeczne Instytucje i inne grupy twórcze
5. Warunki uczestnictwa:
Uczestnicy przygotowują wystawę stołu wielkanocnego obejmującą w szczególności:
-  symbole świąteczne ( m.in. koszyczki, palmy, pisanki),
-  wielkanocne dekoracje stołu,
-  produkty, potrawy i prace rękodzielnicze związane z tradycją wielkanocną. Każdy uczestnik ma do dyspozycji stół o wymiarach 150 x 150 cm przygotowany przez organizatora. Stół nie posiada nakrycia w postaci obrusa.
Uwaga! W czasie wystawy będzie trwał dodatkowo konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną. Każdy uczestnik może wystawić do konkursu tylko jedną palmę.
6. Nagrody: Wystawa nie ma charakteru konkursowego. Wszyscy uczestnicy wystawy otrzymają nagrody za udział w wystawie. Organizatorzy zapewniają dodatkową nagrodę w konkursie na najpiękniejszą palmę.
7. Tryb i termin zgłaszania: Zamiar udziału w wystawie należy zgłosić wypełniając kartę zgłoszenia stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu w terminie do dnia 15 marca 2012 r. na adres koordynatora. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone telefonicznie przez koordynatora.
8. Koordynator wystawy: Krystyna Maśkiewicz Osolin, ul. J. Piłsudskiego 21 55-120 Oborniki Śląskie tel. 071 310 62 36 mail: m.maskiewicz@interia.pl
9. Patronat wystawy:
Starosta Powiatu Trzebnickiego Burmistrz Obornik Śląskich
10. Uwagi końcowe:
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania zdjęć z wystawy w celu publikacji w materiałach prasowych i Internecie jako formę promocji uczestników i wystawy.

Pobierz kartę zgłoszeniową.

blog comments powered by Disqus