Wygląd z zasady użytkowania Loga (znaku promocyjnego) wsi Osolin


 1. Wszelkie prawa autorskie do Loga należą do jego twórców.
  Autorami loga są: Jaromir Kopp i Lucyna Pawlak.
 2. Prawo do używania Loga bez ograniczeń przysługuje:
  Sołtysowi wsi Osolin,
  Radzie Soleckiej wsi Osolin,
  Autorom Loga.
 3. Wykorzystanie Loga w celach promocyjnych i informacyjnych przez inne organizacje, osoby prawne oraz fizyczne nie wymaga zgody (z wyłączeniem użycia komercyjnego np. na własnych wyrobach przeznaczonych do sprzedaży).
 4. Użycie zarobkowe (komercyjne) wymaga zgody autorów Loga.
 5. Zasady użycia Loga zawiera regulamin dostępny pod adresem:
  http://www.osolin.pl/logo/
 6. Użycie niezgodne z regulaminem np. wykorzystanie bez zgody do celów zarobkowych (komercyjnych) będzie ścigane na mocy prawa autorskiego.
 7. Wszelkie modyfikacje i opracowania kształtów lub kolorów bez zgody autorów są zabronione.

Wygląd loga i zasady użytkowania w pliku pdf.


Wersja jednokolorowa na ciemne tła
Pobierz: eps, pdf, png w pliku zip

Osolin WWW 1 kolor Jasne


Wersja jednokolorowa na ciemne tła
Pobierz: eps, pdf, png w pliku zip

Osolin 1 kolor Jasne


Wersja jednokolorowa na jasne tła
Pobierz: eps, pdf, png w pliku zip

Osolin WWW 1 kolor Ciemne


Wersja jednokolorowa na jasne tła
Pobierz: eps, pdf, png w pliku zip

Osolin 1 kolor Ciemne


Wszystkie wersje w jednym pliku