logo

Zarząd Stowarzyszenia:
Prezes - Bartosz Malec, ul. Słowicza 7, Osolin, tel. 602-746-975 mail: malecprojekt@op.pl
Wiceprezes - Grzegorz Żyłka, ul. Świerkowa 7, Osolin, tel. 693-121-602
Sekretarz - Robert Słodowicz, ul. Słowicza 11, Osolin, tel. 512-651-846
Skarbnik - Wojciech Wolnik, ul. Świerkowa 5, Osolin, tel. 509-082-316
Członek Zarządu - Andrzej Czuma, ul. Bukowa 5, Osolin, tel. 668-689-762

Funkcje pełnione nieodpłatnie.

Aktualny zarząd stowarzyszenia został powołany dnia 1 sierpnia 2010 roku.


Członkowie stowarzyszenia są zobligowani do uiszczenia składki rocznej na rzecz przedsięwzięć podejmowanych przez Stowarzyszenie.
Składka roczna 20zł płatna na konto:
95958300090014249420000001
Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich.Na walnym zebraniu członków stowarzyszenia zarząd został uchwałami zobowiązany do następujących działań:
1. Utrzymanie i modernizacja placu zabaw przy skrzyżowaniu ulic Jastrzębiej i Leśnej oraz przekazanie informacji w tej sprawie Burmistrzowi gminy Oborniki Śląskie.
Osoba odpowiedzialna za wykonanie zadania - Bartosz Malec
2. Poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Leśnym i Ptasim, zwłaszcza przy ulicy Skowrończej ( wymyta nawierzchnia drogi) oraz wypoczynkowej (progi spowalniające)
3. Poprawa stanu nawierzchni ulic w segmentach A i B wraz z wykonaniem niezbędnych prac.
4. Zapewnienie drożności ulic w okresie zimowym
5. Zwrócenie uwagi na zagrożenia wynikającym ze złego stanu domu przy ulicy Bukowej 2
6. Sprawdzenie przepustowości oraz problemów komunikacyjnych związanych z ulicą Skowrończą.
7. Utrzymanie wpłat na bieżącą działalność stowarzyszenia wysokości 20zł/rocznie

W czasie zebranie nowy zarząd uchwałą numer 1a/2010 ukonstytuował się w aktualnym składzie.

Od momentu wyborów Zarząd Stowarzyszenia podjął następujące działania (zobacz w: Informacje).