Planowane wyłączenia zasilania (18-19 kwietnia)

Piorun
AKTUALIZACJA: WYŁĄCZENIA ODWOLANE.

Zakład Energetyczny Oborniki Śl. informuje o planowanych pracach i związanych z tym przerwach w zasilaniu.
Komunikat: W dniu 18-go (środa) i 19-go (czwartek) kwietnia w godzinach od ósmej do siedemnastej (w środę) i piętnastej (w czwartek) w Osolinie pozbawione zasilania zastaną posesje przy ul. Jaśminowej, Jodłowej, Klasztornej, Konwaliowej, Modrzewiowej, Piłsudskiego, Sosnowej, Stawowej, Tymiankowej, Miętowej oraz Bagno cała miejscowość.

18 kwietnia
Rozpoczęcie: 08:00
Zakończenie: 17:00
19 kwietnia
Rozpoczęcie: 08:00
Zakończenie: 15:00

W związku z przerwami w zasilaniu Internet radiowy również może działać z przerwami. „Zapasów” prądu wystarcza nam na 3-4 godziny.
blog comments powered by Disqus