Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Osolina

Plan zagospodarowania obręb OsolinIkonka
W Elektronicznym Dzienniku Urzędowym naszego województwa ukazała się uchwała nr IX/56/11 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Osolin.

Dotyczy on szczególnie północno wschodnich rejonów Osolina (między ulicami Stawową i Tymiankową).
Z uchwałą można zapoznać się na stronie urzędu:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Osolina.

Plan zagospodarowania obręb Osolin
blog comments powered by Disqus