WALNE ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW 28.08.2011

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza mieszkańców osiedli PTASIEGO i LEŚNEGO w Osolinie
na WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA w dniu 28.08.2011 NIEDZIELA
o godzinie 10:00 w Szkole Podstawowej w Osolinie.

                                                                                                                  Zarząd Stowarzyszenia
blog comments powered by Disqus