Osolin jedną z najpiękniejszych wsi dolnośląskich!

Logo Osolina z tłem
Osolin zajął II miejsce w konkursie: „Najpiękniejsza wieś dolnośląska 2011”!
Cytując za serwisem internetowym Urzędu Marszałkowskiego: „Konkurs, podobnie jak w roku poprzednim, zorganizowany został w czterech kategoriach, do których zgłosiły się łącznie 42 wsie z 25 gmin. W tym do kategorii "Najpiękniejsza wieś" - 19 wsi, "Najpiękniejsza zagroda” - 7 zagród, "Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi" - 12 projektów, „Najlepszy start w Odnowie Wsi” - 8 projektów”.
[…]
Osolin w gminie Oborniki Śląskie to miejscowość położona w malowniczej okolicy wśród lasów i stawów, zamieszkała przez niezwykłych ludzi. Liczne organizacje wiejskie, doskonale współpracujące ze sobą, wykorzystują te walory do rozwoju swojej małej Ojczyzny. Wieś cechuje niezwykła aktywność mieszkańców, z inicjatywy których zrealizowanych zostało szereg projektów wpływających na poprawę warunków życia na wsi oraz na jej tożsamość. Na duże uznanie zasługuje tu także widoczna niemal na każdym kroku doskonała współpraca wsi z gminą i starostwem oraz LGD. Liczba realizowanych inicjatyw sprawia, że każdy znajdzie tu coś dla siebie, a oferta powiększa się z miesiąca na miesiąc.

Wyniki konkursu na stronie serwisu internetowego Urzędu Marszałkowskiego.

Dziękujemy wszystkim którzy przyczynili się do docenienia naszej wsi!

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ Z GALI W DOBKOWIE

blog comments powered by Disqus