Przyśpieszamy internet w Osolinie!

WiFi-Osolin

Po długich staraniach udało się prawie dwukrotnie powiększyć przepustowość naszego przyłącza do internetu!
Dzięki temu nasza sieć będzie mogła rozbudowywać się nadal, a abonenci dostaną większą przepustowość w tej samej cenie.

Zmiany (od 2012-03-07):
Abonament Mutli: z 1,3Mb/s na 1,5Mb/s
Abonament WWW: z 0,7Mb/s na 0,75Mb/s
Abonament Kontakt: bez zmian

Szczegóły: Internet radiowy w Osolinie
blog comments powered by Disqus